Komplexná chemická úprava, doúprava pitných a technologických vôd

Systém  našej spoločnosti je založený na dlhoročnej odbornej praxi, profesionalite, dôvere a spokojnosti našich klientov v oblasti úpravy a doúpravy priemyselných vôd.

Sme spoločnosť, ktorá v sektore energetiky úspešne rieši komplexnú problematiku v oblasti technologických a priemyselných vôd.


Našou prioritnou špecializáciou je zníženie nákladov na údržbu technologických zariadení aplikáciou účinných špecializovaných chemických produktov. Cieľom je zabezpečiť energetické úspory a čo najdlhšiu životnosť Vašich kotlov, chladiacich okruhov, reverzných osmóz a iných technologických zariadení.


Okrem dodávok a aplikácie produktov realizujeme aj kvalitatívny komplexný servis, ako napríklad pravidelné laboratórne rozbory priemyselných vôd, komplexnú starostlivosť o dávkovaciu technológiu, dopĺňanie produktov a sledovanie predpísaných parametrov výrobcom daného zariadenia, prípadne normami STN/ČSN.


Devízou našej spoločnosti je zabezpečiť pre zákazníka minimálnu starostlivosť o dávkovacie zariadenia, skladové množstvo produktov s následným bezporuchovým chodom energetického zariadenia.


Oblasti našich služieb a špecializovaných produktov : 

1. Kvalitatívne ošetrenie vôd parných kotlov, horúco a teplovodných okruhov
2. Kvalitatívne ošetrenie vôd otvorených, uzatvorených chladiacich okruhov
3. Kvalitatívne ošetrenie vôd reverzných osmóz, zmäkčovacích zariadení
4. Odstraňovanie usadenín na zariadeniach zo strany primárnej / sekundárnej
5. Dezinfekcia pitných a cirkulačných vôd, ošetrenie vodných skúšok
6. Priemyselné odmasťovanie a protikorózna ochrana

7. Kvalitatívne ošetrenie odpadových vôd, lapačov tukov, ČOV

8. Stabilizácia tvrdosti vôd pred výmenníkmi, ošetrenie vôd TÚV

9. Filtrácia a chemické úpravovne vody /zmäkčovacie zariadenia, reverzné osmózy/.


Nami dodávané chemické produkty sú overené množstvom aplikácií na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.


Prioritne investujeme do vývoja nových technológií s cieľom dodať klientovi servis a produkty na profesionálnej úrovni aj s pridanou hodnotou.


o nás

Vlaon, čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, Čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, Čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, Čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, Čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky

KOMPLEXNÁ ÚPRAVA ODPADOVÝCH VÔD, LAPAČOV TUKOV, ČOV, SEPTIKOV V PLNEJ AUTOMATIZÁCIÍ

CheckFont Awesome Free 5.0.6 by @fontawesome - http://fontawesome.com License - http://fontawesome.com/license (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
CheckFont Awesome Free 5.0.6 by @fontawesome - http://fontawesome.com License - http://fontawesome.com/license (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
CheckFont Awesome Free 5.0.6 by @fontawesome - http://fontawesome.com License - http://fontawesome.com/license (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
CheckFont Awesome Free 5.0.6 by @fontawesome - http://fontawesome.com License - http://fontawesome.com/license (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
CheckFont Awesome Free 5.0.6 by @fontawesome - http://fontawesome.com License - http://fontawesome.com/license (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)
CheckFont Awesome Free 5.0.6 by @fontawesome - http://fontawesome.com License - http://fontawesome.com/license (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License)

CHEMICKÁ DOÚPRAVA HORÚCOVODNÝCH 

A TEPLOVODNÝCH SYSTÉMOV:

silné zastúpenie na trhu v Slovenskej a Českej Republike

aplikácia najšetrnejších chemických produktov k živnotnému prostrediu s najprísnejšími normami a certifikátmi

spoločnosť so silným personálnym zabezpečením.

okamžité a operatívne riešenie urgetných situácií

seriózny a profesionálny prístup

najmodernejšie analytické meracie prístroje

PREČO PRÁVE SPOLUPRÁCA S VLAON SLOVAKIA?

Vlaon, čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, Čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky
Vlaon, Čistenia kotlových a chladiacich systémov za prevádzky

ČISTENIA KOTLOVÝCH A CHLADIACICH SYSTÉMOV ZA PREVÁDZKY:

PREZENTAČNÉ FOTOGRAFIE Z MONTÁŽÍ, A RÔZNYCH APLIKÁCIÍ:

VLAON Chemická doúprava vôd uzatvorených, otvorených chladiacich okruhov
VLAON Chemická doúprava vôd uzatvorených, otvorených chladiacich okruhov
VLAON Chemická doúprava vôd uzatvorených, otvorených chladiacich okruhov
VLAON Chemická doúprava vôd uzatvorených, otvorených chladiacich okruhov
VLAON Chemická doúprava vôd uzatvorených, otvorených chladiacich okruhov
VLAON Chemická doúprava vôd uzatvorených, otvorených chladiacich okruhov
VLAON Chemická doúprava kotlových vôd
VLAON Chemická doúprava kotlových vôd
VLAON Chemická doúprava kotlových vôd
VLAON Chemická doúprava kotlových vôd
VLAON Chemická doúprava kotlových vôd
VLAON Chemická doúprava kotlových vôd

CHEMICKÁ DOÚPRAVA VÔD UZATVORENÝCH, OTVORENÝCH CHLADIACICH OKRUHOV:

CHEMICKÁ DOÚPRAVA KOTLOVÝCH VÔD:


portfólio

Vlaon, komplexná chemická doúprava priemyselných vôd.

Konateľ spoločnosti: Ondrej Vrba


0948 445 313

vlaon@vlaon.sk

kontakt

TATRA banka, a.s. č. účtu (Account): 2941064144

IBANSK77 1100 0000 0029 4106 4144

SWIFT : TATR SK BX

VLAON Slovakia, s.r.o.
Stred 73/68,
Považská Bystrica


IČO:52076890

DIČ: 2120879882

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č.37398/R